Bijgewerkt: 14 de oktober, de 2019

Het rauwe geloof

We horen vaak dat jongeren de kracht hebben om het verschil te maken, maar hoeveel van ons doen het daadwerkelijk ook? Misschien denk je; ik evangeliseer, ik maak de kerk schoon, ik help altijd de pastoren wanneer ze me om hulp vragen, maar deze (fysieke) manier van het verschil maken is makkelijk om te doen. Iedereen kan doen alsof ze het leuk vinden om het fysieke werk van God te doen. Het verschil waarover ik praat is het innerlijke verschil.

Ja het innerlijke verschil! Misschien vraag je je af wat dat is… Laat me het je uitleggen:

Laten we kijken naar Apostel Paulus, wie voordat hij bekeerde de christenen haatte. Hij was iemand die christenen vervolgd zag worden sinds hij een jongen was.

‘’Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette.’’ (Handelingen 7: 57 &58)

Paulus uitte fysiek wat hij toen in zijn binnenste had; haat, frustraties en nog veel meer. Echter, er veranderde iets toen hij een ontmoeting had met God.

En hij zei: ‘’Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt…En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. ‘’(Handelingen 9: 5 & 6)

Dus jongeren! Wie van ons kan zeggen erger te zijn geweest dan Paulus? Ja denk daar maar eens over na!

Ik wacht…

Zelfs als iemand van ons kan zeggen erger dan hem te zijn geweest, als hij de gelegenheid kreeg om innerlijk getransformeerd te worden, waarom zouden wij deze dan niet krijgen? Hoewel hetgeen Paulus tijdens zijn vervolgingen deed niet goed was, was hij wel OPRECHT. Hoe dan zul je je afvragen? Hij deed fysiek (van buiten) wat hij in zijn binnenste had. We kunnen van slechte voorbeelden leren toch?! Laten we dus hiervan leren! Hoeveel van ons uiten van buiten (fysiek) iets wat ze van binnen niet hebben? We zijn druk bezig met het fysieke werk van God doen, maar van binnen is er niks goddelijks. Ik heb het niet over onze fouten en dingen waaraan we moeten werken. Hier hebben we allemaal mee te maken. Ik heb het over liegen, slechte ogen en wrok hebben naar een ander. Om het makkelijker te maken; ervoor kiezen iemand niet te vergeven of naar elke situatie met slechte ogen kijken. Ja, jij weet precies wat er in jouw binnenste zit. Dus misschien denk je: ‘’Wat kan ik leren van het slechte wat Paulus heeft gedaan?’’ Wat je eruit kan halen is om eerlijk met jezelf te zijn. Paulus zijn eerlijkheid deed hem een ontmoeting met God hebben en zo werd hij later een geweldige discipel van God. Dus wie ben jij?

Het is tijd om te stoppen je anders voor te doen dan wie je weet dat je van binnen bent.

Het is tijd om serieus te worden!

Deixe um comentário

Login via deze sociale netwerken:

[wordpress_social_login]

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *